TẬP HUẤN UTZ TẠI VÙNG AN THUẬN

TẬP HUẤN UTZ TẠI VÙNG AN THUẬN

17/08/2018
Với sự tại trợ của công ty Ajinomoto và phối hợp của công ty MITSUI - Công ty cổ phần cà phê Phước An đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn UTZ năm 2018.