style="text-align: justify;">Trân trọng kính chào quý khách đến trang thông tin chính thức của  Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Từ địa danh CADA -Buôn Ma Thuột -Dak Lak , Phước An mang đến cho quý khách sản phẩm cà phê tốt nhất - Phuoc An coffee.
Thứ năm , 18 / 01 / 2018
Cà Phê Nhân
Tiêu chuẩn cà phê nhân

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ PHƯỚC AN - QUALITY OF PHUOC AN COFFEE


LOẠI 1 – SÀNG 18

GRADE 1 - SCREEN 18

 

LOẠI

Grade

ĐỘ ẨM

Moisture

TẠP CHẤT

Foreign
Matter

HẠT ĐEN

Black

Beans

HẠT VỠ

Broken

Beans

CỠ HẠT

Bean

Size

ĐỘ BÓNG

Polished

Degree

1/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN CHẾ BIẾN ƯỚT LOẠI 1, SÀNG 18 (PASW18)

PHUOC AN SEMI – WASHED ROBUSTA COFFEE GRADE 1 , SCREEN 18 (PASW18)

12,5%

0,1%

0%

0,2%

90%

on screen

no 18

 


2/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN ĐÁNH BÓNG ƯỚT LOẠI 1, SÀNG 18 (PAWP18)

PHUOC AN WET POLISHED ROBUSTA COFFEE GRADE 1 , SCREEN 18 (PAWP18)

12,5%

0,1%

0,1%

0,5%

90%

on screen

no 18

90%

3/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN CHẾ BIẾN KHÔ LOẠI 1 – SÀNG 18 (PAUW180)

PHUOC AN UNWASHED robusta coffee Grade 1 - Screen 18 (PAUW180)

12,5%

0,5%

0,1%

0,3%

90%

on screen

no 18

 


4/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN CHẾ BIẾN KHÔ LOẠI 1 – SCREEN 18 (PAUW182)

PHUOC AN UNWASHED robusta coffee Grade 1 - Screen 18 (PAUW182)

12,5%

0,5%

2%

90%

on screen

no 18

 


 

LOẠI 1 – SÀNG 16

GRADE 1 – SCREEN 16

LOẠI

Grade

ĐỘ ẨM

Moisture

TẠP CHẤT

Foreign
Matter

HẠT ĐEN

Black

Beans

HẠT VỠ

Broken

Beans

CỠ HẠT

Bean

size

ĐỘ BÓNG

Polished

degree

1/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN CHẾ BIẾN ƯỚT LOẠI 1, SÀNG 16 (PASW160)

PHUOC AN SEMI – WASHED ROBUSTA COFFEE GRADE 1 , SCREEN 16 (PASW160)

12,5%

0,1%

0%

0,2%

90%

on screen

no 16

 


2/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN CHẾ BIẾN ƯỚT LOẠI 1, SÀNG 16 (PASW161)

PHUOC AN WET POLISHED ROBUSTA COFFEE GRADE 1 , SCREEN 16 (PASW161)

12,5%

0,2%

1%

90%

on screen

no 16

 


3/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN ĐÁNH BÓNG ƯỚT LOẠI 1 – SÀNG 16 (PAWP16)

PHUOC AN WET POLISHED robusta coffee Grade 1 - Screen 16 (PAWP16)

12,5%

0,1%

0,1%

0,5%

90%

on screen

no 16

90%

4/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN CHẾ BIẾN KHÔ LOẠI 1 – SCREEN 16 (PAUW160)

PHUOC AN UNWASHED robusta coffee Grade 1 - Screen 16 (PAUW160)

12,5%

0,5%

0,1%

0,3%

90%

on screen

no 16

 


5/ CÀ PHÊ ROBUSTA PHƯỚC AN CHẾ BIẾN KHO LOẠI 1 – SÀNG 16 (PAUW162)

PHUOC AN UNWASHED ROBUSTA COFFEE GRADE 1 - SCREEN 16 (PAUW162)

12,5%

0,5%

2%

90%

on screen

no 16

 


Các sản phầm cùng loại