style="text-align: justify;">Trân trọng kính chào quý khách đến trang thông tin chính thức của  Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Từ địa danh CADA -Buôn Ma Thuột -Dak Lak , Phước An mang đến cho quý khách sản phẩm cà phê tốt nhất - Phuoc An coffee.
Thứ năm , 18 / 01 / 2018
Cà Phê Nhân
Cà phê nhân ướt

CÀ PHÊ NHÂN CHẾ BIẾN ƯỚT ROBUSTA , LOẠI 1 , SÀNG 18

Tiêu chuẩn kỹ thuật :

Độ ẩm : 12,5% max

Tỷ lệ hạt đen ,vỡ : 1% max

Tỷ lệ tạp chất : 0.2 % max

Tỷ lệ hạt lạ : 0,2 % max

Tối thiểu 90% trên sàng : 18 (7.1mm)

Quy cách đóng gói : 60kg trong bao tải đay,

tiêu chuẩn xuất khẩu (18 tấn trong 1container)

CÀ PHÊ NHÂN CHẾ BIẾN ƯỚT ROBUSTA , LOẠI 1 , SÀNG 16

Tiêu chuẩn kỹ thuật :

Độ ẩm : 12,5% max

Tỷ lệ hạt đen vỡ : 1% max

Tỷ lệ tạp chất : 0.2 % max

Tỷ lệ hạt lạ : 0,2 % max

Tối thiểu 90% trên sàng : 16 (6.3mm)

Quy cách đóng gói : 60kg trong bao tải đay,

tiêu chuẩn xuất khẩu (18 tấn trong 1container)

CÀ PHÊ NHÂN CHẾ BIẾN ƯỚT ROBUSTA , LOẠI 2 , SÀNG 13

Tiêu chuẩn kỹ thuật :

Độ ẩm : 12,5% max

Tỷ lệ hạt đen vỡ : 2% max

Tỷ lệ tạp chất : 0.3 % max

Tỷ lệ hạt lạ : 0,5 % max

Tối thiểu 90% trên sàng : 13 (5.0mm)

Quy cách đóng gói : 60kg trong bao tải đay,

tiêu chuẩn xuất khẩu (18 tấn trong 1container)

CÀ PHÊ NHÂN CHẾ BIẾN ƯỚT ROBUSTA SPECIAL, LO ẠI 1, S ÀNG 16, S ÀNG 18

Tiêu chuẩn kỹ thuật :

Độ ẩm : 12,5% max

Tỷ lệ hạt đen : 0% max

Tỷ lệ hạt vỡ : 0.2% max

Tỷ lệ tạp chất : 0.1 % max

T ỷ lệ que , đ á : 0.02% max

T ối thiểu 90% trên sàng : 18 (7.1mm) , s àng 16 (6.3mm)

Quy cách đóng gói : 60kg trong bao tải đay tẩm dầu thực vật

tiêu chuẩn xuất khẩu (18 tấn trong 1container)

Các sản phầm cùng loại