BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

20/01/2024

Công ty Cổ phần Cà Phê Phước An công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2022.

Chi tiết nội dung vui lòng xem file đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Giải trình biến động LNST

11111111111111