Tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO TRẺ EM BUÔN KẾT NGHĨA EA MAO VÀ BUÔN JUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO TRẺ EM BUÔN KẾT NGHĨA EA MAO VÀ BUÔN JUNG

25/09/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO TRẺ EM BUÔN KẾT NGHĨA EA MAO VÀ BUÔN JUNG
ĐỘI 19/5 - BUÔN JUNG THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

ĐỘI 19/5 - BUÔN JUNG THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

21/09/2018
Ngày 3 - Đội 19/5, Buôn Jung tham quan học tập kinh nghiệm chăm sóc cà phê bền vững tại viện Ea Kmat
ĐỘI AN PHÚ - AN THỊNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

ĐỘI AN PHÚ - AN THỊNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

21/09/2018
Ngày 2 - Tiếp tục đồng hành cùng bà con hộ nhận khoán An Phú - An Thịnh tham quan học tập kinh nghiệm tại viện Ea Kmat
ĐỘI AN HOÀ  - AN BÌNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

ĐỘI AN HOÀ - AN BÌNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

21/09/2018
Ngày 19/09/2018, Công ty cổ phần cà phê Phước An đã tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm chăm sóc cà phê bền vững năm 2018
TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

27/08/2018
Ngày 24/08/2018, Công ty cổ phần cà phê Phước An đã tiến hành trương trình tập huấn AN TOÀN LAO ĐỘNG - PHONHG CHỐNG CHÁY NỔ tại Nhà máy Chế Biến...
TẬP HUẤN UTZ TẠI VÙNG PHƯỚC AN

TẬP HUẤN UTZ TẠI VÙNG PHƯỚC AN

17/08/2018
Thực hiện kế hoạch phát triển Cà phê bên vững của công ty, ngày 16/08/2018 tại công ty cổ phần cà phê Phước An - Ban ĐT-PT cà phê bền vững đã tổ...
TẬP HUẤN UTZ TẠI VÙNG AN THUẬN

TẬP HUẤN UTZ TẠI VÙNG AN THUẬN

17/08/2018
Với sự tại trợ của công ty Ajinomoto và phối hợp của công ty MITSUI - Công ty cổ phần cà phê Phước An đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn UTZ năm 2018.