Tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO TRẺ EM BUÔN KẾT NGHĨA EA MAO VÀ BUÔN JUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO TRẺ EM BUÔN KẾT NGHĨA EA MAO VÀ BUÔN JUNG

25/09/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO TRẺ EM BUÔN KẾT NGHĨA EA MAO VÀ BUÔN JUNG
ĐỘI 19/5 - BUÔN JUNG THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

ĐỘI 19/5 - BUÔN JUNG THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

21/09/2018
Ngày 3 - Đội 19/5, Buôn Jung tham quan học tập kinh nghiệm chăm sóc cà phê bền vững tại viện Ea Kmat
ĐỘI AN PHÚ - AN THỊNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

ĐỘI AN PHÚ - AN THỊNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

21/09/2018
Ngày 2 - Tiếp tục đồng hành cùng bà con hộ nhận khoán An Phú - An Thịnh tham quan học tập kinh nghiệm tại viện Ea Kmat
ĐỘI AN HOÀ  - AN BÌNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

ĐỘI AN HOÀ - AN BÌNH THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

21/09/2018
Ngày 19/09/2018, Công ty cổ phần cà phê Phước An đã tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm chăm sóc cà phê bền vững năm 2018

11111111111111