Quy mô hoạt động

Quy mô hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An hiện nay:

- Diện tích vườn cây cà phê của công ty: 827,4 ha (Phước An: 419,3 ha; An Thuận: 408,1 ha)

- Diện tích cà phê chứng nhận UTZ Certified: 1.400 ha.

- Sản lượng cà phê sản xuất: 11.000 tấn quả tươi/vụ.

- Sản lượng xuất khẩu hàng năm: 7.000 – 10.000 tấn nhân/năm.

- Nhà máy chế biến ướt công suất: 20.000 tấn quả tươi/vụ.

- Thị trường xuất khẩu: Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Mỹ,…

- Kim ngạch xuất khẩu hàng năm: khoảng 12 triệu USD

- Doanh thu hàng năm đạt 300 tỷ đồng.

Một số số liệu qua các thời kỳ:

Diện tích cà phê sản xuất của công ty:

 

 

Sản lượng cà phê thu hoạch từ vườn cây:

Doanh thu trung bình hàng năm:

11111111111111