Tin cổ đông

Công văn của Sở KH&ĐT Đắk Lắk đồng ý cho CTCP Cà phê Phước An gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Công văn của Sở KH&ĐT Đắk Lắk đồng ý cho CTCP Cà phê Phước An gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

26/04/2018
Công văn của Sở KH&ĐT Đắk Lắk đồng ý cho CTCP Cà phê Phước An gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRỞ LẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRỞ LẠI

27/03/2018
Này 22 tháng 03 năm 2018, công ty cổ phần cà phê Phước An ra thông báo giao dịch cổ phiếu trở lại sau thời gian tạm dừng giao dịch để làm thủ tục...
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

27/03/2018
Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần cà phê Phước An.
HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

26/03/2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đăk Lăk và Công ty NutiFood, ký kết hợp đồng đầu tư chiến lược giữa Công ty cà phê Phước An và Công ty NutiFood.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đăk Lăk và Công ty NutiFood, ký kết hợp đồng đầu tư chiến lược giữa Công ty cà phê Phước An và Công ty NutiFood.

08/11/2017
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đăk Lăk và Công ty NutiFood, ký kết hợp đồng đầu tư chiến lược giữa Công ty cà phê Phước An và Công ty...

11111111111111