Giới thiệu

Công ty cổ phần Cà Phê Phước An (Tiền thân là Công ty Cà Phê Phước An) đựơc xây dựng và phát triển trên vùng đất CADA - Địa điểm được người Pháp chọn trồng cà phê đầu tiên tại Việt Nam. Với cao nguyên đất đỏ Bazan rộng lớn và khí hậu đặc trưng phù hợp cho cây cà phê phát triển.

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Cà Phê Phước An (Tiền thân là Công ty Cà Phê Phước An) đựơc xây dựng và phát triển trên vùng đất CADA - Địa điểm được người Pháp chọn trồng cà phê đầu tiên tại Việt Nam. Với cao nguyên đất đỏ Bazan rộng lớn và khí hậu đặc trưng phù hợp cho cây cà phê phát triển.

Xem thêm
Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Sau khi đặt được ách thống trị, hoạt động chủ yếu của thực dân Pháp ở Đắk Lắk là ra sức bóc lột sức lao động và vơ vét tài nguyên ở đây. Đi đến đâu, thực dân Pháp tiến hành tổ chức khai thác thuộc địa triệt để. Với Đắk Lắk, lúc bấy giờ là những khu đất đai mầu mỡ cộng với nguồn nhân lực rẻ mạt mà số

Xem thêm
Quy mô hoạt động

Quy mô hoạt động

Quy mô hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An hiện nay:

Xem thêm
Thành Tích và Giải Thưởng

Thành Tích và Giải Thưởng

Trong 40 năm qua, Công ty luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Đắk Lắk và các ban ngành liên quan, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể CB CNV của Công ty đã không ngừng vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt kết quả cao trong kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Xem thêm
11111111111111