Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.600 +600
Cà phê thành phẩm 33.800 +600
Thị Trường
Đăk Lăk 33.600 +600
Robusta (ICE Futures Europe): T09/2019 1.422 +8
Arabica (ICE Futures US): T09/2019 103.00 +2.35