Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 31.900 -200
Cà phê thành phẩm 32.100 -200
Thị Trường
Đăk Lăk 31.900 -200
Robusta (ICE Futures Europe): T11/2018 1.479 -10
Arabica (ICE Futures US): T12/2018 97.30 -2.40