Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 37.400 -
Cà phê thành phẩm 37.600 -
Thị Trường
Đăk Lăk 37.400 -
Robusta (ICE Futures Europe): T11/2018 1.756 +1
Arabica (ICE Futures US): T12/2018 122.05 -0.50