Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.100 -200
Cà phê thành phẩm 33.300 -200
Thị Trường
Đăk Lăk 33.100 -200
Robusta (ICE Futures Europe): T03/2019 1.513 -16
Arabica (ICE Futures US): T05/2019 97.20 -0.75