Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.300 -300
Cà phê thành phẩm 33.500 -300
Thị Trường
Đăk Lăk 33.300 -300
Robusta (ICE Futures Europe): T01/2019 1.502 -22
Arabica (ICE Futures US): T03/2019 102.35 -2.80