Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 32.600 +400
Cà phê thành phẩm 32.800 +400
Thị Trường
Đăk Lăk 32.600 +400
Robusta (ICE Futures Europe): T 01/2021 1.307 +28
Arabica (ICE Futures US): T12/2020 106,7 +2,55