Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.000 -200
Cà phê thành phẩm 33.200 -200
Thị Trường
Đăk Lăk 33.000 -200
Robusta (ICE Futures Europe): T09/2019 1.288 -16
Arabica (ICE Futures US): T09/2019 91.15 -1.70