Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 29.500 -200
Cà phê thành phẩm 29.700 -200
Thị Trường
Đăk Lăk 29.500 -200
Robusta (ICE Futures Europe): T5/2020 1.189 -11
Arabica (ICE Futures US): T05/2020 118.60 -1.20