Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 31.500 +500
Cà phê thành phẩm 31.700 +500
Thị Trường
Đăk Lăk 31.500 +500
Robusta (ICE Futures Europe): T07/2019 1.364 +30
Arabica (ICE Futures US): T07/2019 92.90 +3.00