Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 32.500 -200
Cà phê thành phẩm 32.700 -200
Thị Trường
Đăk Lăk 32.500 -200
Robusta (ICE Futures Europe): T 01/2021 1.313 -14
Arabica (ICE Futures US): T12/2020 103,0 -0,45