Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 31.400 0
Cà phê thành phẩm 31.600 0
Thị Trường
Đăk Lăk 31.400 0
Robusta (ICE Futures Europe): T11/2020 1.215 0
Arabica (ICE Futures US): T12/2020 100,05 -1,3