Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.300 -
Cà phê thành phẩm 33.500 -
Thị Trường
Đăk Lăk 33.300 -
Robusta (ICE Futures Europe): T05/2019 1.532 +2
Arabica (ICE Futures US): T05/2019 97.20 -1.30