Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 31.600 -500
Cà phê thành phẩm 31.800 -500
Thị Trường
Đăk Lăk 31.600 -500
Robusta (ICE Futures Europe): T11/2019 1.242 -15
Arabica (ICE Futures US): T12/2019 95.45 -0.25