Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 32.300 -
Cà phê thành phẩm 32.500 -
Thị Trường
Đăk Lăk 32.300 -
Robusta (ICE Futures Europe): T3/2020 1.372 -8
Arabica (ICE Futures US): T03/2020 126.35 -0.75