Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 30.900 -400
Cà phê thành phẩm 31.100 -400
Thị Trường
Đăk Lăk 30.900 -400
Robusta (ICE Futures Europe): T3/2020 1.265 -25
Arabica (ICE Futures US): T03/2020 106.55 -2.55