Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 36.500 -100
Cà phê thành phẩm 36.700 -100
Thị Trường
Đăk Lăk 36.500 -100
Robusta (ICE Futures Europe): T5/2018 1.790 -5
Arabica (ICE Futures US): T5/2018 120.85 +0.65