Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 31.800 +800
Cà phê thành phẩm 32.000 +800
Thị Trường
Đăk Lăk 31.800 +800
Robusta (ICE Futures Europe): T07/2019 1.392 +46
Arabica (ICE Futures US): T07/2019 90.95 +1.35