Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 31.000
Cà phê thành phẩm 31.200
Thị Trường
Đăk Lăk 31.000
Robusta (ICE Futures Europe): T05/2019 1.403 +16
Arabica (ICE Futures US): T05/2019 91.15 +0.75