Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.500 -
Cà phê thành phẩm 33.700 -
Thị Trường
Đăk Lăk 33.500 -
Robusta (ICE Futures Europe): T1/2020 1.384 +6
Arabica (ICE Futures US): T12/2019 109.45 +0.35