Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 50.700 -100
Cà phê thành phẩm 50.700 -100
Thị Trường
Đăk Lăk 50.800 +400
Robusta (ICE Futures Europe): T 05/2023 2.468 +28
Arabica (ICE Futures US): T05/2023 200.15 -0.85
11111111111111