Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 34.800 -
Cà phê thành phẩm 35.000 -
Thị Trường
Đăk Lăk 34.800 -
Robusta (ICE Futures Europe): T9/2018 1.651 -3
Arabica (ICE Futures US): T9/2018 108.15 -1.10