Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 133.800 +2.000
Cà phê thành phẩm Thương lượng
Thị Trường
Đăk Lăk 134.000 +2.000
Robusta (ICE Futures Europe): T 07/2024 4,304
Arabica (ICE Futures US): T07/2024 228.10
11111111111111