Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 37.000 -100
Cà phê thành phẩm 37.200 -100
Thị Trường
Đăk Lăk 37.000 -100
Robusta (ICE Futures Europe): T3/2018 1.807 -5
Arabica (ICE Futures US): T3/2018 116.95 -1.25
Chúc mừng năm mới