Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.500 +200
Cà phê thành phẩm 33.700 +200
Thị Trường
Đăk Lăk 33.500 +200
Robusta (ICE Futures Europe): T01/2019 1.525 -3
Arabica (ICE Futures US): T03/2019 101.85 +0.90