Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 33.400 -700
Cà phê thành phẩm 33.600 -700
Thị Trường
Đăk Lăk 33.400 -700
Robusta (ICE Futures Europe): T09/2019 1.401 -33
Arabica (ICE Futures US): T09/2019 105.55 -4.70