Nội dung thẻ H1 SEO

Loại Giá
(vnđ/kg)
Tăng
Giảm
Giá Công Ty
Cà phê nhân xô 35.200 -200
Cà phê thành phẩm 35.400 -200
Thị Trường
Đăk Lăk 35.200 -200
Robusta (ICE Futures Europe): T01/2019 1.632 -14
Arabica (ICE Futures US): T12/2018 112.35 -0.25