Bộ Nông Nghiệp Báo Cáo Lượng Xuất Khẩu Cà Phê Việt Nam

08/11/2017

Tin Bloomberg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra báo cáo về xuất khẩu cà phê Việt Nam 7 tháng đầu năm mức 937,000 tấn (tính từ tháng 1 đến tháng 7/2017), giảm 16.4 % so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xuất khẩu tháng 7 Việt Nam chỉ 106,000 tấn ngay khi lượng xuất khẩu tháng 6 mức 109,000 tấn. Như vậy số liệu xuất khẩu 2 tháng gần nhất thấp hơn tháng 7/2016 mức 140,000 tấn và tháng 6/2016 là 122,000 tấn.

Tổng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 được Bộ Nông Nghiệp phát triển nông thôn báo cáo mức 831,000 tấn, cao hơn mức dự kiến 817,000 tấn.

Biểu đồ xuất khẩu hàng hóa Việt Nam giảm từ 1/2017.

(Nguồn Tổng cục Hải quan)

Vào các năm trước lượng xuất khẩu Việt Nam trung bình 160,000 tấn mỗi tháng và đã giảm từ tháng 4/2017 mức cao nhất 138,000 tấn giảm dần đến nay.

Một số thương gia và khách ngoại báo cáo hiện nay thị trường hàng thực các nước sản xuất và quốc gia tiêu thụ rất hiếm cà phê loại 1 sàng 16 khi vụ mùa Việt Nam 2016/17 cho sản lượng thấp hơn dự kiến.

Cà phê sàng 18 được chào cao hơn 2.8 Euro từ các khách ngoại mua hàng Châu Âu. Họ cũng đang tìm mua cà phê chất lượng cao loại AB tại Ấn Độ./

 

Biên dịch Tincaphe.com

11111111111111