Cà Phê LonDon Và NewYork Cuối Chu Kỳ Đi Sóng Mở Rộng Giảm Vẫn Còn

14/06/2018

  Giá cà phê trên thị trường cà phê LonDon và dự kiến mở cửa âm nhẹ đầu phiên do thị trường cà phê NewYork và LonDon tăng không tăng đồng pha. Số lượng giao dịch cà phê Robusta trên LonDon 13,232 lô hợp đồng mở 111,217lô không tăng so với phiên trước và so với tháng trước hợp đồng mở tăng khoảng 10.000 lô. Ngay khi đó hợp đồng mở của NewYork tăng lên 275,757 lô.

   Về kỹ thuật thị trường cà phê Robusta trên LonDon sau khi thử về mức 1741$ vào phiên qua thị trừơng lưỡng lự ở khu này.  Khả năng giá cà phê trên London đầu phiên tới cố gắng táp lên khu vực 1750$ đến 1760$. Ngay khi đó hướng giá giảm vẫn chưa chấm dứt mà thị trường vẫn chạm ở khu vục 1750$ đến 1770$. Mức giá cao nhất 1845$ mà thị trường đã đạt vào đầu tháng 5 hiện nay vẫn đang là đỉnh cao.

   Giá cà phê Robusta trên London khả năng khó vượt qua khu này khi áp sát đường Bollinger Bands dưới mức 1709$ đã thử vài tuần gần đây. Như vậy cà phê LonDon sắp sửa có biên độ tăng giảm rất lớn mặc dù hướng giá giảm đang chiếm ưu thế nhưng cũng không thể loại trừ khả năng thị trường có thể có những đợt bức phá ngoài suy đoán thông thường.

  Xét về kỹ thuật thị trường cà phê Arabica trên NewYork một vài phiên tới hướng giảm vẫn đang hình thành. Thị trường khó vượt qua khu trần 119.50 cent mà rất dễ đổ về khu sàn dưới 115.20cent. Thị trường cà phê trên NewYork đang ở khu 115.50 cent hiện nay cảnh báo gía đang ở mức thấp mặc dù cà phê trên LonDon tăng nhưng NewYork không tăng theo. Ngay khi đó chu kỳ giảm giá của cà phê trên NewYork vẫn chưa chấm dứt, giá cà phê trên NewYork vẫn đi các đợt sóng mở rộng  và các đợt hồi giá rất ngắn hạn và đợt giảm giá sâu hơn hình thành.

  Khả năng cà phê trên NewYork sẽ đổ về  khu sàn 113.30 cent thậm chí 109.90 cent. Dường như đáy mới thấp hơn đáy cũ có thể xảy ra. Giá cà phê trên NewYork đang muốn thử mức sàn mới trước khi chấm dứt chu kỳ giảm. Ngay khi đó chỉ số hàng hóa thế giới CRB bước vào đợt suy thoái khả năng sự suy thoái của hàng hóa thế giới có thể kéo dài đến năm 2019. Nghĩa là trong 12 tháng tới giá cà phê thế giới chưa có gì khởi sắc, gây tâm lý thị trường cà phê thế giới thiếu sức đầu tư. Ngay khí đó chỉ số đô la mỹ xây dựng  tăng, khả năng chỉ số đô la mỹ xây dựng tăng có thể ép hàng hóa thế giới và nhiều hàng hóa khác giảm.

Tóm lại

  Giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường cà phê LonDon và NewYork đi ngang và giảm giá, thị trường chưa có một thông tin hoặc xung lực gì mới, mặc dù thông tin thời tiết Brazil có các đợt mưa và giông vào những ngày gần đây nhưng không đủ sức ép để đẩy giá trên thị trường. Ngay khi đó khả năng thị trường đi xuống nhiều hơn tăng khi sản lượng B dư thừa và thiếu sức mua từ các nguồn quỹ tham gia và các nhà rang xay./

                                                                                                                       Ban BT Tincaphe.com