Cà phê nhân Robusta đánh bóng ướt UTZ-R16WPL

Mã số: UTZ - R16WPL
Thành phần: Robusta đánh bóng ướt UTZ - R16WPL
Nguồn nguyên liệu: Đắk Lắk
Loại: đã bắn màu

 


Chi tiết
Sản phẩm cùng loại

11111111111111