CBTT THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

04/06/2020

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An công bố thông tin về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chi tiết xem tại đây.