Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

30/04/2020

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, ngày 29/4/2020 chi bộ Đảng công ty cổ phần cà phê Phước An đã long trọng tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Về tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Đảng huyện Krông Pắc và toàn thể các đảng viên trong chi bộ.
Tại Đại hội đã đánh giá những ưu và khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành khoá mới đủ Tài, Đức vẹn toàn để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đi đến thành công trong nhiệm kỳ 2020-2025.Một số hình ảnh từ Đại hội

(Van)