Giá Cà Phê Arabica Dự Kiến Tăng 10% Vào 6 Tháng Cuối Năm

08/11/2017

Tin Reuters từ LonDon, theo khảo sát 8 nhà quản lý và phân tích: Dự kiến giá cà phê Arabica tăng 10% vào 6 tháng cuối năm nay do nguồn cung đang thắt chặt và có dấu hiệu giảm

Trung hạn giá cà phê Arabica trên sàn NewYork cuối năm 2017 sẽ ở mức 150.00 cent, tăng hơn 10.00 cent so với mức giá đóng cửa phiên ngày thứ 6. Số liệu Reuters khảo sát vào tháng 2 dự kiến giá Arabica sẽ ở mức thấp hơn 155.00 cent.

Nhà phân tích tư vấn tài chính Shawn Hackett nhận định: “Nguồn cung cà phê cuối năm 2017 sẽ tồi tệ hơn hiện nay khi tình hình Robusta đã có dấu hiệu thắt chặt từ năm trước đến nay. Thêm vào ở trung hạn cà phê chất lượng cao Arabica tại Brazil đang ở mức thấp nhất.

Sản lượng Brazil vụ 2017/18 dự kiến mức 50 triệu bao trong đó Arabica 38 triệu bao và Robusta 12 triệu bao theo chu kỳ năm được năm mất. Vụ mùa tới sản lượng Brazil dự kiến phục hồi, trung bình sản lượng vụ 2018/19 dự kiến 58.5 triệu bao.

Về thị trường Robusta

Giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn dự kiến sẽ chỉ mức 2100$ vào cuối năm nay, thấp hơn gần 2% so với mức đóng cửa cuối tuần. Số liệu Reuters khảo sát vào tháng 2 mức giá được đưa ra 2080$.

Giá Robusta tăng vào cuối năm 2016 và đầu 2017 do sản lượng thấp tại Brazil và Việt Nam. Theo một số thương gia: Tồn kho Robusta dự kiến vẫn duy trì thắt chặt ít nhất đến khi vụ mùa mới Việt Nam bắt đầu kéo dài từ giữa tháng 11 đến tháng 1.

Sản lượng cà phê Việt Nam dự kiến 28 triệu bao vụ mùa 2017/18 -  số liệu của Reuters. Ngay khi đó theo ICO sản lượng vụ mùa trước Việt Nam chỉ 25.5 triệu bao.

Sản lượng Robusta Brazil (Conilon) vụ trước 15.5 triệu bao so với 12 triệu bao vụ mùa năm nay./

 

Tincaphe.com

 

11111111111111