Giới Đầu Cơ Săn Tin Tuần Qua Kỳ Vọng Đợt Tăng Cà Phê Lôn Đôn Được Thiết Lập

24/09/2018

                    Bình Luận Thị Trường Cà phê London & New York 

  Giá cà phê trên Lon Don đầu tuần tới mở cửa gía vẫn tiếp tục yếu. Do báo cáo cuối tuần nguồn qũy cà phê New York tiếp tục gia tăng vị thế bán khống ròng lên mức 111,997 lô, tăng mạnh so tuần trước 6,500 lô.  Trong đó có 109 thương gia bán khống và 51 thương gia mua khống. Các nước sản xuất và rang xay vị thế mua khống khoảng 50,000 lô, đây là thông tin bất lợi cho thị trường .

  Ngay khi báo cáo sàn giao dịch Lon Don trên kỳ hạn và quyền chọn. Nguồn quỹ quản lý tài chính ở vị thế bán khống ròng 35,465 lô, giảm 875 lô bán khống so tuần trước. Như vậy giới đầu cơ Lon Don đã có hai thành viên chuyển từ bán khống sang mua khống ngược trở lại tuần qua. Các thành viên bán khống này đã giảm gần 800 lô, điều đó kỳ vọng cà phê Lon Don dấu hiệu giảm giá lớn đã gần như chấm dứt, thị trường đã có người quay trở lại mua bù thiếu.

  Tại sàn Lon Don và New York rất nhiều đơn đặt hàng cho các nhà phân tích và  bình luận về cà phê cho giới đầu cơ lớn để họ có thể quyết định chốt hoặc mua các hợp đồng mới không xa khu hiện nay. Thị trường New York cũng ở mức thấp, có 04 thành viên tham gia mua lại và đầu cơ mua khống mới so vơí tuần trước. Vì thế tincaphe.com tuần tới dự kiến thứ 3 hoặc thứ 4 có phân tích chuyên sâu về xu hướng giá 3 đến 6 tháng tới.  

  Số lô giao dịch cà phê Arabica trên NewYork 42,707 lô, hợp đồng mở 332,502 lô, giảm 745 lô. Tổng hợp đồng mở của New York đã tăng 11,000 lô so với tuần trước. Số lô giao dịch cà phê Robusta trên LonDon 14,440 lô, hợp đồng mở 150,010 lô, giảm 246 lô và trong vòng 10 ngày qua hợp đồng mở Lon Don tăng 4,000 lô.

  Vào thứ 3 hoặc thứ 4 tuần tới, sàn Lon Don sẽ có bình luận về xu hướng gía trong 03-05 tháng tới nhằm mục đích tham khảo khuyến khích hoặc cảnh báo cho các nhà giao dịch nên chốt giá hoặc nên thoát vị thế cầm hàng hiện nay.

  Các báo cáo về cà phê toàn cầu đang được quan tâm mạnh trong những ngày gần đây, đặc biệt lượng cung toàn cầu năm nay khu 171,2 triệu bao, tăng 1,4 triêụ bao so năm trước, ngay khi tiêu thụ toàn cầu đạt 163,2 triệu bao.

  Brazil đạt mức cao nhất mọi thời đại khu 60 triệu bao, cà phê xanh chiếm 35,2% sản lượng tòan cầu, xuất khẩu Brazil chỉ chiếm 26% cà phê toàn cầu, tiêu thụ nôi địa cà phê Brazil khoảng 14% còn lại là xuất khẩu. Hiện nay tồn kho Brazil chỉ ở 12,2% .

  Việt Nam sản lượng cà phê đạt khu 29,2 triệu bao, trong đó 95% xuất khẩu, 5% là tiêu thụ nội địa, chiếm 17,5% sản lượng toàn cầu và 20,5 % sản lượng xuất khẩu thế giới, tiêu thụ nội địa 1,8%.

  Colombia đạt 14,5 triêụ bao, trong đó 30% sản lượng tăng nhờ thay thế bởi lượng cây già cỗi từ 07-15 năm tuổi bằng các giống mới, dự kiến xuất khẩu hằng năm khoảng 12 triệu bao. Chiếm 8,5% sản lượng toàn cầu và chiếm 10% sản lượng xuất khẩu thế giơí, tiêu thụ nội địa chỉ khu 1% ,còn lại phục vụ cho xuất khẩu.

  Indonesia khu 11,1 triệu bao, trong đó 9,7 triệu bao là Robusta và 1,4 triệu bao là Arabica. Năm nay dự kiến xuất khẩu khoảng 7,2 triệu bao. Sản lượng chiếm 6,5% thế giới, xuất khẩu chiếm 6,1% thế giới và tiêu thụ nội địa chỉ ở mức 0,4%.

  n Độ sản lượng khoảng 5,5 triệu bao trong đó có 4,12 triệu bao là Robusta và 1,38 triệu bao là Arabica.

  Về nhập khẩu, cộng đồng Châu Âu nhập chiếm tổng khoảng 36,3% cà phê thế giới  hàng năm nhập 48 triệu bao. Ngay khi Hoa Kỳ nhập khẩu 21% sản lượng toàn cầu đạt 27,6 triệu bao, tiêu thụ nội địa của Hoa Kỳ chiếm 16,6 % sản lượng thế giới.

  Ngay khi đó Nhật Bản, nhập khẩu hàng năm 8,8 triệu bao và tổng kho khoảng 10% sản lượng thế giơí và tiêu thụ nội địa chiếm 5,3%.

Tóm lại

  Với gía thấp như hiện nay, chiến lược kinh doanh cà phê của Doanh nghiệp và giới đầu cơ bắt đầu thay đổi khả năng đợt giảm vào cuối tháng 09 có thể là đợt giảm cuối của cả hai thị trường trong vòng 15-40 năm qua. Gía thường tăng mạnh vào  khoảng tháng 12 đến tháng 01 và giảm mạnh vào giữa tháng 03, kéo dài đến tháng 09. Kỳ vọng giá cà phê sẽ có ba tháng cuối năm là tháng 10-11-12 sẽ tăng gía trở lại, đây cũng là thông tin khích lệ một số nhà đầu cơ đang ở vị thế cầm hàng có thể chờ đợi bán khi giáp mùa Việt Nam.

  Trong 37 năm qua, các đợt giảm giá cho New York bắt đầu từ giữa tháng 05 kéo dài đến giữa tháng 09 và kéo dài đến 2 tuần đầu đầu tháng 10 và thường tăng lại sau ngày 10/10 hằng năm. Điều đó chỉ ra rằng, chỉ số đô la Mỹ có khả năng sẽ sớm giảm trở lại không xa khu hiện nay và đồng tiền chung Châu Âu sẽ đảo chiều tăng lại cho đến cuối năm đặc biệt kỳ vọng giá Dầu Thô và Vàng sẽ tăng trở lại không xa khu hiện nay.

  Giá cà phê trên Lon Don đầu tuần tới mở cửa gía vẫn tiếp tục yếu. Do báo cáo cuối tuần nguồn qũy cà phê New York tiếp tục gia tăng vị thế bán khống ròng lên mức 111,997 lô, tăng mạnh so tuần trước 6,500 lô.  Trong đó có 109 thương gia bán khống và 51 thương gia mua khống. Các nước sản xuất và rang xay vị thế mua khống khoảng 50,000 lô, đây là thông tin bất lợi cho thị trường .

  Ngay khi báo cáo sàn giao dịch Lon Don trên kỳ hạn và quyền chọn. Nguồn quỹ quản lý tài chính ở vị thế bán khống ròng 35,465 lô, giảm 875 lô bán khống so tuần trước. Như vậy giới đầu cơ Lon Don đã có hai thành viên chuyển từ bán khống sang mua khống ngược trở lại tuần qua. Các thành viên bán khống này đã giảm gần 800 lô, điều đó kỳ vọng cà phê Lon Don dấu hiệu giảm giá lớn đã gần như chấm dứt, thị trường đã có người quay trở lại mua bù thiếu.

  Tại sàn Lon Don và New York rất nhiều đơn đặt hàng cho các nhà phân tích và  bình luận về cà phê cho giới đầu cơ lớn để họ có thể quyết định chốt hoặc mua các hợp đồng mới không xa khu hiện nay. Thị trường New York cũng ở mức thấp, có 04 thành viên tham gia mua lại và đầu cơ mua khống mới so vơí tuần trước. Vì thế tincaphe.com tuần tới dự kiến thứ 3 hoặc thứ 4 có phân tích chuyên sâu về xu hướng giá 3 đến 6 tháng tới.  

  Số lô giao dịch cà phê Arabica trên NewYork 42,707 lô, hợp đồng mở 332,502 lô, giảm 745 lô. Tổng hợp đồng mở của New York đã tăng 11,000 lô so với tuần trước. Số lô giao dịch cà phê Robusta trên LonDon 14,440 lô, hợp đồng mở 150,010 lô, giảm 246 lô và trong vòng 10 ngày qua hợp đồng mở Lon Don tăng 4,000 lô.

  Vào thứ 3 hoặc thứ 4 tuần tới, sàn Lon Don sẽ có bình luận về xu hướng gía trong 03-05 tháng tới nhằm mục đích tham khảo khuyến khích hoặc cảnh báo cho các nhà giao dịch nên chốt giá hoặc nên thoát vị thế cầm hàng hiện nay.

  Các báo cáo về cà phê toàn cầu đang được quan tâm mạnh trong những ngày gần đây, đặc biệt lượng cung toàn cầu năm nay khu 171,2 triệu bao, tăng 1,4 triêụ bao so năm trước, ngay khi tiêu thụ toàn cầu đạt 163,2 triệu bao.

  Brazil đạt mức cao nhất mọi thời đại khu 60 triệu bao, cà phê xanh chiếm 35,2% sản lượng tòan cầu, xuất khẩu Brazil chỉ chiếm 26% cà phê toàn cầu, tiêu thụ nôi địa cà phê Brazil khoảng 14% còn lại là xuất khẩu. Hiện nay tồn kho Brazil chỉ ở 12,2% .

  Việt Nam sản lượng cà phê đạt khu 29,2 triệu bao, trong đó 95% xuất khẩu, 5% là tiêu thụ nội địa, chiếm 17,5% sản lượng toàn cầu và 20,5 % sản lượng xuất khẩu thế giới, tiêu thụ nội địa 1,8%.

  Colombia đạt 14,5 triêụ bao, trong đó 30% sản lượng tăng nhờ thay thế bởi lượng cây già cỗi từ 07-15 năm tuổi bằng các giống mới, dự kiến xuất khẩu hằng năm khoảng 12 triệu bao. Chiếm 8,5% sản lượng toàn cầu và chiếm 10% sản lượng xuất khẩu thế giơí, tiêu thụ nội địa chỉ khu 1% ,còn lại phục vụ cho xuất khẩu.

  Indonesia khu 11,1 triệu bao, trong đó 9,7 triệu bao là Robusta và 1,4 triệu bao là Arabica. Năm nay dự kiến xuất khẩu khoảng 7,2 triệu bao. Sản lượng chiếm 6,5% thế giới, xuất khẩu chiếm 6,1% thế giới và tiêu thụ nội địa chỉ ở mức 0,4%.

  n Độ sản lượng khoảng 5,5 triệu bao trong đó có 4,12 triệu bao là Robusta và 1,38 triệu bao là Arabica.

  Về nhập khẩu, cộng đồng Châu Âu nhập chiếm tổng khoảng 36,3% cà phê thế giới  hàng năm nhập 48 triệu bao. Ngay khi Hoa Kỳ nhập khẩu 21% sản lượng toàn cầu đạt 27,6 triệu bao, tiêu thụ nội địa của Hoa Kỳ chiếm 16,6 % sản lượng thế giới.

  Ngay khi đó Nhật Bản, nhập khẩu hàng năm 8,8 triệu bao và tổng kho khoảng 10% sản lượng thế giơí và tiêu thụ nội địa chiếm 5,3%.

Tóm lại:

  Với gía thấp như hiện nay, chiến lược kinh doanh cà phê của Doanh nghiệp và giới đầu cơ bắt đầu thay đổi khả năng đợt giảm vào cuối tháng 09 có thể là đợt giảm cuối của cả hai thị trường trong vòng 15-40 năm qua. Gía thường tăng mạnh vào  khoảng tháng 12 đến tháng 01 và giảm mạnh vào giữa tháng 03, kéo dài đến tháng 09. Kỳ vọng giá cà phê sẽ có ba tháng cuối năm là tháng 10-11-12 sẽ tăng gía trở lại, đây cũng là thông tin khích lệ một số nhà đầu cơ đang ở vị thế cầm hàng có thể chờ đợi bán khi giáp mùa Việt Nam.

  Trong 37 năm qua, các đợt giảm giá cho New York bắt đầu từ giữa tháng 05 kéo dài đến giữa tháng 09 và kéo dài đến 2 tuần đầu đầu tháng 10 và thường tăng lại sau ngày 10/10 hằng năm. Điều đó chỉ ra rằng, chỉ số đô la Mỹ có khả năng sẽ sớm giảm trở lại không xa khu hiện nay và đồng tiền chung Châu Âu sẽ đảo chiều tăng lại cho đến cuối năm đặc biệt kỳ vọng giá Dầu Thô và Vàng sẽ tăng trở lại không xa khu hiện nay.

 

                                                           Theo Ban Biên Tập Tincaphe.com