ICO : Xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 7/2018 tăng 4,66%

11/09/2018

Trong vòng 12 tháng qua xuất khẩu cà phê Arabica giảm và xuất khẩu cà phê Robusta tăng.

Biểu đồ khối lượng xuất khẩu cà phê của 3 nhà sản xuất chủ chốt trong 5 năm qua

Theo Báo cáo Thương mại tháng Tám  của Tổ chức Cà phê Quốc tế (International Coffee Organization – ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2018 đạt tổng cộng 10,11 triệu bao, tăng 4,66% so với tháng 7/2017.

Lũy kế xuất khẩu trong 10 tháng đầu niên vụ cà phê 2017/18 (tháng 10/17 đến tháng 7/18) đã tăng 0,9% lên đạt 101,2 triệu bao so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước đó.

 

Trong đó cà phê Robusta đạt 37,81 triệu bao, tăng 3,6% so với cùng kỳ ; cà phê Arabica đạt 63,39 triêu bao, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

Trong  vòng 12 tháng kết thúc vào tháng 7/2018, xuất khẩu cà phê Arabica giảm 1,27% xuống đạt 75,63 triệu bao so với cùng kỳ ; trong khi đó xuất khẩu cà phê Robusta tăng 1,04%  lên đạt 44,76 triệu bao so với cùng kỳ.

ICO cũng ước tính xuất khẩu của Việt Nam toàn niên vụ cà phê 2017/2018 sẽ đạt mức kỷ lục 29,5 triệu bao, tăng 15,5% so với niên vụ cà phê trước đó.

Mai Vy (Theo ICO)