Kỳ Vọng Giá Cà Phê NewYork Tăng Giúp LonDon Tăng Theo

08/11/2017

Giá cà phê Robusta giao dịch trên thị trường LonDon dự kiến phiên tới mở tăng nhẹ. Số lượng giao dịch phiên qua 9,950 lô, hợp đồng mở 110,636 lô tăng 609 lô. Hợp đồng mở trên sàn NewYork giảm 1,722 lô còn 217,782 lô với lượng giao dịch 27,557 lô.

Báo cáo cuối tuần, nguồn quỹ cà phê tại Sở giao dịch LonDon tuần qua không mua khống thêm mà giảm 3% còn 20,629 lô mua khống do giá trên sàn LonDon giảm những tuần gần đây. Ngay khi nguồn quỹ trên NewYork lại tăng 26.3% lượng mua khống mặc dù giá giảm 3%.

Nguồn quỹ quản lý đang ở vị thế bán khống 11,604 lô và mua khống 30,789 lô, tương đương lượng mua khống ròng 19,185 lô riêng trên kỳ hạn. Trên hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn 20,629 lô nhưng trên kỳ hạn 108,240 lô và quyền chọn 143,531 lô. Nước sản xuất và rang xay ở bán khống ròng 18,000 lô.

Xét về kỹ thuật, hiện nay mức giá 2125$ trên hợp đồng tháng 9 LonDon đang bị sức ép giảm về khu sàn 2110-2100$. Như vậy đợt hiệu chỉnh đang về 2100$ và khả năng xây dựng tăng lại từ khu hiện nay.

Ngay khi trên thị trường cà phê NewYork đang mở rộng biên độ tăng khi phá mức trần 140.00 cent trên hợp đồng tháng 12. Thị trường đã phá mức kháng cự 142.00 cent trên hợp đồng tháng 12 và khả năng sẽ táp lên cao hơn.

Xét về mô hình bước sóng, mức giá 115.50 cent trên NewYork là đáy mà thị trường đã chạm khả năng sẽ thử 117.20 cent và xây dựng tăng vượt 160.00 cent đang được hình thành. Khi giá trên sàn NewYork tăng thường hỗ trợ LonDon tăng theo, vì thế khả năng thị trường cà phê được hồi phục không xa khu hiện nay./

 

Tincaphe.com