Nông Dân Cà Phê Brazil Lo Ngại Nhiệt Độ Cao Ảnh Hưởng Sản Lượng Vụ Mùa

28/02/2019

Tin Dow Jones từ Sao Paulo - Chủ tịch hiệp hội cà phê lớn nhất Brazil Cooxupe ông Jos Eduardo báo cáo: Nông dân cà phê Brazil đang lo ngại nhiệt độ cao tại một số vùng trồng cà phê chính trong tháng 01 có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của vụ mùa mới và gây thiệt hại làm năng suất thấp hơn.

  Cooxupe là hiệp hội cà phê lớn nhất Brazil với hơn 14.000 thành viên tại Minas Gerais và Sao Paulo. Các vùng trồng cà phê mới đây của các nông dân đã đối mặt với nhiệt độ cao hơn 90 độ F trong tháng 01. Điều này làm các vùng trồng cà phê nhận được lượng mưa thấp hơn một nửa so với mức trung bình.

   Theo ông Jos Eduardo: " Độ ẩm tại đất hiện nay không đủ để duy trì cho các vườn cây tới khi lượng mưa trở lại vào tháng 02".

   Mặc dù hiện nay nhiệt độ đang trở lại bình thường vào thời điểm những ngày cuối tháng 02, tuy nhiên cũng còn quá sớm để đưa ra kết quả của thời tiết khô hạn gây thiệt hại đến sự phát triển của trái cà phê. Câu hỏi đặt ra là: "Sẽ có bao nhiêu thiệt hại và nếu đánh giá được thì con số lớn nhất là bao nhiêu?" .

   Nhiều thành viên và hiệp hội Brazil đã có cuộc họp và cũng như hội chợ Nông Sản tại thành phố Guaxupe, bang Minas Gerais cũng đang rất quan tâm về vấn đề này.

  Thiếu mưa và nhiệt độ cao là hai yếu tố ảnh hướng đến sự phát triển của trái, làm cho hoa khi hình thành trái gặp nhiều rủi ro hơn theo sự phát triển bình thường cho thời kỳ tăng trưởng. Điều này có thể sẽ làm giảm năng suất thu hái của nông dân cũng như thu nhập của họ.

    Vụ Arabica Brazil thường theo chu kỳ năm được mùa và năm mất mùa, vụ 2019/20 tới đây là một năm vào chu kỳ sản lượng cà phê thấp./.

 

                                                             Biên Dịch: Ban BT Tincaphe.com