Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022

09/11/2017

Sáng 10/8, Công ty TNHH MTV cà phê Phước An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cà phê Phước An. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nguyễn Tuấn Hà, lãnh đạo Sở, ngành, cổ đông.

 ( Các đại biểu tham dự Đại hội )

Theo báo cáo tiến trình cổ phần hóa, sau hơn 40 năm thành lập, đổi mới, phát triển, Công ty TNHH MTV cà phê Phước An đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Năm 2009, Công ty được UBND tỉnh chọn làm đơn vị thí điểm cổ phần hóa. Tổng giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 1/1/2016  trên 348 tỷ đồng, tổng vốn nhà nước trên 136 tỷ đồng, vốn điều lệ chuyển đổi sang công ty cổ phần trên 136 tỷ đồng. Nhà nước năm giữ 35% cổ phần tại doanh nghiệp

 

 ( Ông Hồ Sỹ Trung – Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Phước An báo cáo tại Đại hội )

Đến nay tổng số cổ phần đã bán đấu giá được hơn 8,8 triệu cổ phần với tổng giá trị hơn 87,5 tỷ đồng. Trong đó, bán hơn 3,4 triệu cổ phần (giá trị hơn 34 tỷ đồng) cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (thành phố Hồ Chí Minh); cổ phần nhà nước nắm giữ hơn 4,7 triệu cổ phần, trị giá  hơn 47,6 tỷ đồng (chiếm 35%); cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn với tổng giá trị 60 tỷ đồng (chiếm 0.073%); cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 95.984 cổ phần với tổng giá trị hơn 575 triệu đồng (chiếm 0,704%); cổ phần bán ưu đãi cho người lao động có hợp đồng nhận khoán ổn định lâu dài 202.816 cổ phần với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng (chiếm 1,488%); cổ phần bán cho cổ đông là cán bộ công nhân viên cam kết làm việc lâu dài là 31.696 cổ phần, tổng giá trị hơn 316 triệu đồng (chiếm 0,233%); cổ phần bán cho nhà đầu tư khác hơn 5 triệu cổ phần, tổng giá trị hơn 51,2 tỷ đồng ( chiếm 37,502%).

 

 ( Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội )

Đối tác chiến lược hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần cà phê Phước An là Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển nông nghiệp với UBND tỉnh với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Đây là cơ hội cho Công ty cổ phần cà phê Phước An mở rộng quy mô phát triển ngành hàng cà phê để gia tăng giá trị sản phẩm cà phê chất lượng cao.

 ( Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt tại Đại hội )

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch tin tưởng rằng sau cổ phần hóa, Công ty sẽ chấp hành điều lệ, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát huy đoàn kết trở thành mô hình mẫu trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại Đại hội, ông Hồ Sỹ Trung tiếp tục được UBND tỉnh  tín nhiệm cử là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 người và bầu 3 người trong Ban kiểm soát.