Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/06/2020

Ngày 27/06/2020, tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt, Công ty Cổ phần Cà phê Phước An đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.