ĐỘI 19/5 - BUÔN JUNG THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CÀ PHÊ BỀN VỮNG NĂM 2018

21/09/2018

Ngày 3 - Tiếp tục đồng hành cùng bà con hộ nhận khoán Đội 19/5 - Đội Buôn Jung tham quan học tập kinh nghiệm chăm sóc cà phê bền vững tại viện Ea Kma.