TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

27/08/2018

Thực hiện kế hoạch "An toàn lao động - Phòng chống cháy nổ", các khuyến cáo trong PCCC, ngày 24/08/2018 tại Nhà máy chế biến Phước an đã tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động - Phòng chống cháy nổ, các khuyến trong PCCC cho cán bộ và công nhân viên tại NMCB.

Đến dự buổi tập huấn có ông: Dương Kim Nhung - P.Tổng giảm đốc,có các Trưởng - Phó phòng các phòng ban, các công nhân đang công tác tại NMCB.

Lớp tập huấn kết thúc thành công.