TẬP HUẤN UTZ TẠI VÙNG AN THUẬN

17/08/2018

Thực hiện kế hoạch phát triển Cà phê bên vững của công ty, ngày 10/08/2018 tại văn phòng An Thuận - Ban ĐT-PT cà phê bền vững đã tổ chức lớp tập huấn UTZ năm 2018.

Đến dự buổi tập huấn có ông: Dương Kim Nhung - Phó tổng giám đốc phụ trách vùng An Thuận, các ông Trưởng - Phó phòng các phòng ban, đại diện VPĐD công ty MITSUI tại Việt Nam, và sự góp mặt hơn 300 hộ nhận khoán đến tham gia.

Ngoài việc tập huấn UTZ về phát triển cà phê bền vững, Công ty còn hỗ trợ cho các hộ nhận khoán tham gia lớp các đồ bảo hộ lao động:

Lớp tập huấn kết thúc thành công, các hộ nhận khoán tham gia ra về phấn khởi.