Thị trường cà phê: Giá London tăng tích cực

07/02/2018

thitruongcaphe.net/nguyễn quang bình

 

  

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1804+24 (1807-1778)                                1770+18 (1772-1746)

New York:                  

122.85+3.05 (123.10-119.10)                   125.05+2.95 (125.25-121.40)

Giá cách biệt NY với LD (tháng 3): 40.25 so với 39.48 cts/lb ngày 6-2-2018

Hai sàn cà phê đều có đóng cửa tăng, London tích cực hơn New York vì robuta vượt khỏi các điểm kỹ thuật tích cực còn New York thì chưa.

Tuy nhiên, thấy rất rõ rằng New York đã tạo đáy tại khu vực 119.10-119.50 cơ sở tháng 3-2018.

London có dịp tăng còn nhờ chủ tịch Hiệp hội Cà phê Indonesia cho rằng sản lượng năm nay (sẽ thu hoạch vào tháng 4 và 5) ước đạt 8,3 triệu bao, là mức thấp nhất tính từ 2011/12.

Tồn kho cà phê khả dụng ECS tại châu Âu tháng 12-2017 giảm 32.880 tấn còn 586.721 tấn. Như vậy cả năm tính từ 12-2016 đến 12-2017 tồn kho cà phê ECS giảm 128.545 tấn (-17,97#) so với 715.266 tấn.

Trong khi đó bên phía arabica Guatemala xuất khẩu tháng 1-2018 tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017.

NGUYỄN QUANG BÌNH     

11111111111111