Xuất Khẩu Brazil Ở Mức thấp Nhất 5 Năm Qua

06/02/2018

  Tin Reuter từ Sao Paulo Brazil, Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil vừa công bố số liệu xuất khẩu Brazil tháng 12 ở mức thấp chỉ 2.9 triệu bao, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

 

  Sức bán xuất khẩu chậm, nhiều loại hàng Arabica khác nhau giảm 12.7% chiếm 2.5 triệu bao Arabica tháng 12. Ngay khi lượng xuất khẩu Robusta cũng ở mức thấp nhất ngoài dự kiến chỉ 45.720 bao (bao 60kg), so với cùng kỳ tháng 12/2016 mức 11.037 bao, giảm hơn 55%.

 

  Xuất khẩu Brazil các loại cà phê rang xay, hoà tan tăng 2.4% trong tháng 12, đạt 357.967 bao. Như vậy số liệu báo xuất khẩu Brazil được ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

 

  Hiệp hội các nhà xuất khẩu Brazil Cecafe báo cáo tổng xuất khẩu 2017 Brazil tính từ đầu tháng 1 đến tháng 12 mức 27.31 triệu bao, giảm 10% so với năm 2016. Do vụ mùa cho sản lượng thấp hơn và sức bán chậm từ phía các nông dân, làm lượng hàng đưa ra xuất khẩu ở mức thấp nhất kể từ 2012 đến nay.

 

  Một số thương gia thành viên tại hiệp hội dự kiến việc xuất khẩu 2018 có thể biến chuyển hơn khi sản lượng tăng. Tuy nhiên việc xuất khẩu chỉ phục hồi từ tháng 6 khi vụ mới bắt đầu và hàng đưa ra từ các lượng tồn kho./

 

 

                                     

                                             Biên dịch Tincaphe.com

11111111111111