Xuất Khẩu Tháng 7 Brazil Đạt 2.3 Triệu Bao

15/08/2018

  Tin Dow Jones từ Sao Paulo Brazil - hiệp hội các nhà xuất khẩu Brazil (CECAFE) công bố liệu xuất khẩu Brazil đến tháng 7/2018 tăng do sức bán cà phê Robusta tham gia.

  Lượng xuất khẩu tháng 7 Brazil đạt 2,3 triệu bao tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước trong đó lượng xuất khẩu Arabica tăng 5,8% mức 1,7 triệu bao và xuất khẩu Robusta tăng 19,826 bao, đạt 366,663 bao.

 Khô hạn tại bang trồng chính Robusta là Espirito Santo đã làm sản lượng của hai năm 2016 và 2017 giảm , đến nay lượng xuất khẩu đã cải thiện khi có mưa nhiều trở lại.

  Xuất khẩu cà phê hạt rang, cà phê bột và hòa tan của Brazil trong tháng 7 tăng 5,2%, đạt 291,233 bao.

  Nơi sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu tại Sao Paulo- Brazil.

 

 

                                                                        Ban Biên dịch : Ban BT Tincaphe.com