Công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

19/10/2023

Công ty Cổ phần Cà Phê Phước An công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2022.

Chi tiết nội dung vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Giải trình biến động LNST

11111111111111