Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

08/11/2017

Ngày 28/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, số lượng, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.

Trụ sở Công ty TNHH MTV cà phê Phước An

Theo đó, Nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An là Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, địa chỉ 281- 283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Với số lượng cổ phần bán: 3.406.997 cổ phần; Đơn giá bán theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; Tổng trị giá cổ phần hơn 34,069 tỷ đồng.

Giao cho Ban Chỉ đạo cổ phần ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cổ phần hóa trực tiếp ký hợp đồng mua bán cổ phần với Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.