Tin cổ đông

Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

08/11/2017
Ngày 28/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, số lượng, giá bán cổ phần cho nhà...
Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022

Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022

08/11/2017
Sáng 10/8, Công ty TNHH MTV cà phê Phước An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cà phê Phước An. Tham dự Đại hội có Phó Chủ...

11111111111111