Tin thị trường

Kỳ Vọng Giá Cà Phê NewYork Tăng Giúp LonDon Tăng Theo

Kỳ Vọng Giá Cà Phê NewYork Tăng Giúp LonDon Tăng Theo

08/11/2017
Giá cà phê Robusta giao dịch trên thị trường LonDon dự kiến phiên tới mở tăng nhẹ. Số lượng giao dịch phiên qua 9,950 lô, hợp đồng mở 110,636 lô...
Thị Trường Hàng Thực Các Nước Sản Xuất Cà Phê Lớn Toàn Cầu

Thị Trường Hàng Thực Các Nước Sản Xuất Cà Phê Lớn Toàn Cầu

08/11/2017
Brazil – giao dịch nội địa và xuất khẩu sôi động hơn, các nông dân vẫn yêu cầu bán ở mức cao nhưng các khách ngoại muốn mua ở khu thấp vì thế giao...