Ứng vốn chắm sóc đầu tư

Triển vọng nhân giống vô tính cho cây cà phê

Triển vọng nhân giống vô tính cho cây cà phê

Từ lâu, ngành cà phê Việt Nam thường ứng dụng công nghệ nhân giống truyền thống bằng hạt là chủ yếu (nhân giống hữu tính). Nhưng trong những năm gần đây, nhân giống cà phê vô tính bằng nhiều phương pháp như ghép, giâm cành, nuôi cấy mô… đang dần phổ biến và ứng dụng rộng rãi.
11111111111111