Thị Trường Phái sinh

Những nguyên tắc quan trọng trong giao dịch thị trường kỳ hạn

Những nguyên tắc quan trọng trong giao dịch thị trường kỳ hạn

Mức sàn và mức trần đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung và cầu. Trên thị trường tài chính, giá cả phụ thuộc vào sự tăng giảm của cung và cầu.
Phân biệt thị trường kỳ hạn với các thị trường khác

Phân biệt thị trường kỳ hạn với các thị trường khác

Phân biệt thị trường kỳ hạn (TTKH hay còn gọi là thị trường giao sau – TTGS) với một số thị trường chứng khoán(TTCK) và thị trường mua bán hàng hóa thông thường.
11111111111111